SURPRIZĂ de Ziua Mondială a Proprietătii Intelectuale @ Anda Vlad – Cabinet de Proprietate Industrială

0
547


Aceste date ne-au fost oferite de: Anda Vlad – Cabinet de Proprietate Industrială

Web: http://www.consilier-marca.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/ProtectingYourTrademark/?fref=ts

În fiecare an, pe 26 aprilie, statele-membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) sărbătoresc Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, subliniind, astfel, rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, culturală şi socială a tuturor statelor lumii. Sărbătoarea se marchează din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vigoare Convenţia de constituire a OMPI (1970).

Genericul proclamat de OMPI pentru anul 2016 este CREATIVITATEA ÎN MEDIUL DIGITAL: REDEFINIREA CULTURII.

Activităţile, evenimentele şi campaniile publice care se organizează pentru a marca Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale au scopul de a crea o mai bună înţelegere a rolului proprietăţii intelectuale, precum şi pentru a demonstra modalitatea prin care sistemul de proprietate intelectuală promovează nu doar produsele şi inovaţiile tehnologice dar contribuie și la dezvoltarea viitorului nostru cultural.

În cadrul acestei zile Vlad I. Anda –Cabinet de Proprietate Industrială vă stă la dispozițție pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ProtectingYourTrademark/ cu informații și detalii cu privire la înregistrarea mărcilor la OSIM, EUIPO sau WIPO, a desenelor industriale și chiar și a brevetelor.

***Serviciile de care puteți beneficia apelând la Anda VLAD Consilier Proprietate Industrială acoperă întregul spectru al procedurilor de înregistrare mărci la O.S.I.M., dar și al celor pre- și post- înregistrare mărci.

Serviciile oferite sunt:

Consultanţă de specialitate pentru înregistrarea şi protejarea mărcilor la nivel naţional, comunitar şi internaţional;
– Modificarea statutului juridic a acestora;
– Elaborarea şi depunerea de răspunsuri argumentate la avize de refuz provizoriu;
– Elaborarea şi depunerea de opoziţii la înregistrarea unor mărci identice sau similare;
– Elaborarea şi depunerea de răspunsuri argumentate la opoziţii ale terţilor;
– Negocieri cu titulari ai unor drepturi anterioare, în scopul obţinerii consimtamântului necesar depăşirii unui refuz oficial bazat pe motive relative sau unei opoziţii;
– Elaborarea, depunerea şi susţinerea de contestaţii;
– Transmiterea certificatelor de înregistrare, după introducerea particularităţilor în propriul sistem electronic de gestionare a datelor, în vederea monitorizării termenelor de reînnoire;
– Transferuri de drepturi;
– Redactarea de contracte de licenţă, exclusivă sau neexclusivă;
– Redactarea de contracte de cesiune, parţială sau totală;
– Transferuri de mărci intervenite în urmă fuziunilor, absorbtiilor;
– Cercetare naming şi cercetare documentară;
– Monitorizare portofoliu mărci;
– Monitorizare pe diverse criterii: funcţie de denumirea titularului, funcţie de clasele NIŞĂ

 

Lasă un răspuns