Regulament Concursuri

0
651
  1. Organizator:CityNapoca

Concursurile organizate pe pagina de Facebook www.facebook.com/CityNapoca sunt concepute si administrate de catre echipa www.citynapoca.ro

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

  1. Locul de desfasurare a concursului:

Concursurile sunt organizate si se desfasoara pe pagina de Facebook (www.facebook.com/CityNapoca). Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida si nume/ prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

  1. Perioada de desfasurare a concursului:

Toate intervalele de desfasurare a concursului vor fi publicate in cadrul postarilor sau evenimentelor Facebook destinate publicarii concursului.

Mecanismele de castig sunt cele de tragere la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul www.random.org dintre toti participantii eligibili inregistrati conform mecanismelor descrise in fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi intotdeauna publicate pe pagina de Facebook/CityNapoca (in functie de specificul concursului).

  1. Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs in functie de specificul acestuia, participantii trebuie:

Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume/ prenume reale;

Sa fie fani ai paginii de Facebook CityNapoca mentionate mai sus.

Sa acceseze pagina concursului si sa urmeaze instructiunile descrise pentru a participa;

Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 16 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

  1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 16 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

  1. Premii:

Premiile acordate constau in produse promotionale, ce vor fi descrise individual si detaliat, cu numarul, metoda de castigare si alte specificatii, in postarile si evenimentele de promovare a concursurilor publicate in cadrul Facebook. Perioada sau data afisarii castigatorilor vor fi precizate de la inceputul concursurilor. In cazul concursurilor desfasurate prin tragere la sorti, castigatorii vor fi extrasi cu ajutorul site-ului www.random.org, iar in cazul concursurilor cu mecanism de voturi/ jurizare acestea vor fi publicate in cadrul aplicatiilor corespunzatoare concursurilor si pe pagina de Facebook.

In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani, bilete si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza se vor fi anulate.

Premiile oferite pot fi revendicate in maxim 14 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului si numai in conditiile in care toate datele de contact necesare sunt oferite organizatorului de catre castigator in maxim 48 de ore de la desemnare (prin mesaj privat, sau la o adresa de e-mail furnizata de reprezentantii CityNapoca). Participantii trebuie sa aiba 16 ani impliniti pentru a putea revendica premiile. Revendicarea premiilor se face în Cluj și prin prezentarea buletinului. Angajatilor CityNapoca si rudelor de gradul I ai acestora nu pot participa la concursurile organizate pe pagina CityNapoca.

Premiile pot fi ridicate doar la data la care acestea sunt oferite, nu pot fi revendicate ulterior si nici inlocuite in contravaloarea acestora in bani sau alte produse, iar ridicarea acestora se face doar din locatiile CityNapoca Romania, cu exceptia situatiilor in care câștigătorul nu este din oraș, trimiterea premiilor se va face prin curier, costul transportului fiind suportat de către câștigător. In acest caz, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru problemele aparute din cauza tertilor (ex.curieri).

  1. Protectia datelor personale:

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

  1. Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea CityNapoca sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

 

  1. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.facebook.com pe pagina CityNapoca la sectiunea “Notes” sau pe site-ul www.citynapoca.ro

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

  1. Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook CityNapoca sau pe mail-ul office@citynapoca.ro.